tilbage til hovedsiden
Kørestrøm på sporvejsmuseet.
600 V DC
Sporvejsmuseet i Skjoldnæsholm, ved Ringsted, bruger kørestrøm på 600 V jævnspænding, til deres sporvogne. Strømmen forsynes både til deres 300 m lange en-meter-sporede sporvej og til den 1,5 km lange normalsporede sporvej. Der kører sporvogne fra de tidligere danske sporvejsbyer København, Odense og Århus, samt fra europæiske sporvognsbyer. Sporvejsmuseets hjemmeside er sporvejsmuseet.dk.


Strømmens vej

Ensretter Fordelingstavle for normal- hhv. meterspor, samt forsyning fra transformator 1 og transformator 2. Bagved Ensretterne anes transformatorerne. Strømmen, der hentes ind, er 3-faset 10kV, 50Hz. Den kommer fra en ekstern ledning, og Sporvejsmuseet har en opkobling på den ledning. Der transformeres ikke kun strøm til sporvogne, men også 230/400 v 50 Hz vekselspænding til eget forbrug.

Ensretter Strømmen ensrettes og bliver til 600 volt jævnspænding.

Maksimalafbryderen er indstillet til at bryde af ved 1600 amp.Strømtilslutning Strømmen sendes videre ud til køretråden.

Knudemaster Masterne er hentet fra NESA's forsyningsområde. De er skåret fri af deres gamle fundamenter, så de er kortere, men lange nok til køreledningsanlægget. De kan tåle træk fra alle sider, da de er brede nok på begge leder.

Gittermast De almindelige gittermaster kan kun tåle træk på den lange side. Masten går op i en spids, men den venstre side skal stå i vatter, og den højre side skrå. Således kan den tåle en belastning mod højre. Udliggerne til køretråden er fra forskellige steder i Tyskland. Køretråden er seks meter over skinnerne.


Sporvognene har forskellige strømaftagere:

Lyrebøjler blev brugt i Odense.

Almindelig pantograf er på sporvogne fra Århus og mange andre europæiske byer.

Etbens pantograf Denne pantograf tilhører en nyere sporvogn fra Oslo, men kører i Skjoldnæsholm.Trolleystang blev brugt på de københavnske sporvogne. Den glider ikke, men har et hjul.

Hjulet på en trolleystang.

I kurver har Sporvejsmuseet to køretråde ved siden af hinanden. Den ekstra køretråd skal holde de glidende strømaftagere på plads.Krydsning Metersporbanen og normalsporbanen har hver sin strømforsyning, men samme spænding. Der må være isoleret fra hinanden hvor ledningerne krydser.

Sporskifte Når sporvognen skifter spor skal kontaktrullen også følge med ud på den nye tråd. Derfor må ledningsfordelingen ligge et godt stykke efter retningsskiftet.

På en gråvejrsdag er der også liv på Sporvejsmuseet.