tilbage   e-post

Nykøbing-Rødby Færge   DSB - banedanmark   fra 1963  


Nykøbing F Nf 155
Nykøbing Vest Nfv forgreningen fra Nf til Rf eller Lollandsbanen
Lolland Midt Llm krydsningsstation mellem Nfv-Nf og Rf
Lolland Nord Lln krydsningsstation mellem Nfv-Nf og Rf
Lolland Syd Lls krydsningsstation mellem Nfv-Nf og Rf
Rødby Øst Rfø forgreningen mellem højre og venstre del af Rf
Rødby Færge Rf