tilbage   e-post

Tinglev-Sønderborg   DR-DSB - banedanmark   fra 1901   Eneste enkeltsporet bane som er elektrificeret


Sønderborg Sdb
Ragebøl Rag 4 Ingen passagerbetjening siden 1963
Vester-Sottrup Vt 7 Ingen passagerbetjening siden 1974
Avnbøl Aw 11 Ingen passagerbetjening siden 1974
Adsbøl Az 14 Ingen passagerbetjening siden 1974
Gråsten Gst 17
Rinkenæs Rz 20 Ingen passagerbetjening siden 1974
Tørsbøl Tsb 25 Ingen passagerbetjening siden 1974
Lundtoft 28 Ingen passagerbetjening siden 1974
Kliplev Kw 32 Ingen passagerbetjening 1974-79
Bjerndrup Bje 36 Ingen passagerbetjening siden 1974
Tinglev Te 96