tilbage   e-post

Vanløse/Grøndal-Frederiksberg   DSB - banedanmark   fra 1879   Ombygget til Metro 2004


Lindevang Lit 1986-99 har det været en S-togs station, Siden 2003 Metrostation
Solbjerg Sot 1986-99 har det været en S-togs station, Siden 2003 Metrostation
Frederiksberg Fb Fjerntogs og s-togs station tindtil 1998. Siden 2003 metrostation