tilbage   e-post

Nyborg-Middelfart   DSB - banedanmark   fra 1865  


Nyborg Fgh Ngf Færgehavnen nedlagt 1997
Nyborg Ng
Hjulby Ju 5 Ingen passagerbetjening siden 1979
Ullerslev Uv 10 Ingen passagerbetjening siden 1979
Langeskov Lv 15 Ingen passagerbetjening 1979-2015
Marslev Mv 20 Ingen passagerbetjening siden 1979
Odense Od 29 NFJ
Holmstrup Hp 37
Render Ret 39 Ingen passagerbetjening siden 1971
Tommerup Tp 44
Skalbjerg Sc 47
Bred Bd 49
Aarup Ap 53
Gelsted Gd 58
Ejby Eb 63
Nørre Åby Na 68
Kavslunde Ka 72
Middelfart Md 78
Broen Lbt 83 Nedlagt i 1963
Fredericia Fa