tilbage   e-post

Lyngby-Nærum Jernbane   LNJ   1900  


Nærum Nær 8,5 3. okt. 1954 flyttes stationen 700 mod syd til nuværende placering. Pga Hørsholmotorvejen.
Egevang 7,7
Ravnholm Rvh 6,1
Ørholm Ørh 5,5
Brede Bre 4,5
Borrebakken 4
Fuglevad Fgv 3,3
Lyngby Lokal Lyl 1,9
Nørgaardsvej 0,9
Jægersborg Jæt