tilbage   e-post

Randers-Aalborg   DSB - banedanmark   fra 1869  


Randers Rd 169
Svejstrup Svt 175 Ingen passagerbetjening fra 1955
Bjerregrav Bv 177 Ingen passagerbetjening siden 1972
Kovsted 179 Ingen passagerbetjening fra 1955
Fårup Fp 184 Ingen passagerbetjening siden 1971
Onsild On 191 Ingen passagerbetjening siden 1972
Øls Øls 196 Ingen passagerbetjening fra før 1950
Hobro Hb 201
Øster Doense Do 209 Tidl Doense. Ingen passagerbetjening siden 1972, nu er det Transversalstation
Hvarre Hvt 212 Ingen passagerbetjening fra før 1950
Arden Ad 216
Mosskov Mk 220 Ingen passagerbetjening siden 1972
Skørping Sø 223
Støvring Sr 231
Annerup Apt 233 Ingen passagerbetjening siden 1950
Ellidshøj Eh 235 Ingen passagerbetjening 1972-2003
Svenstrup Sn 240 Ingen passagerbetjening 1972-2003
Skalborg Og 245 Ingen passagerbetjening 1972-2003
Aalborg Ab 250