tilbage   e-post

Skive-Glyngøre-Nykøbing M   DSB   1884-ca 1988  


Skive Sk 49
Skive Nord Ski 1 Ingen passagerbetjening siden 1971
Dølbyvad Døl 6
Lyby 10 Ingen passagerbetjening siden 1971
Jebjerg Jr 13
Roslev Rl 18
Tinghøj Tht 20
Durup Dp 23
Bysted Byt 26
Glyngøre Gy 29
Nykøbing M Nk/Ny 39