tilbage   e-post

Struer-Skive   DSB - banedanmark   fra 1865  


Struer Str 16
Handbjerg Han 25 Ingen passagerbetjening siden 1979
Vinderup Vp 29
Hvidemose HvMo 35 Ingen passagerbetjening siden 1971
Rønbjerg Røb 40 Ingen passagerbetjening siden 1979
Skive Sk 49