tilbage   e-post

Struer-Thisted   DSB - banedanmark   fra 1882  


Struer Str 16
Humlum Um 8
Oddesund Syd Sy 13
Oddesund Nord No 23
Uglev Ul 27
Hvidbjerg Hw 32
Lyngs Ln 37
Ydby Yd 45
Hurup Thy Ur 50
Bedsted Thy Bn 56
Hassing Hsg 60 Ingen passagerbetjening siden 1971
Hørdum Hæ 64
Snedsted Sne 69
Todbøl Tod 73 Ingen passagerbetjening fra 1967
Sjørring Ri 77
Thisted Ti 84