tilbage til hovedsiden
Tidligere el-tog.

DSBs kultransporbane i Korsør.

Åbnet 1905. 800 m. Forlænget 1909 og udstyret med krydsningsspor. 650 mm sporvidde. 3 Titan loko fra starten. 220 Volt jævnstrøm. Senere i alt mellem 4 og 8 loko? Der kørtes med forspand.. Banen brugtes ikke meget efter 1940 og blev optaget i begyndelsen af 1950'erne. DJK har kassen fra et af lokoene. Littereatur: Ingeniøren nr. 17 fra 1907.


Nr. Vosborg Teglværk.

Kaldes også Skærum Mølle Teglværk. 500 mm. Værkets bane hestedrevet fra midt i 90'erne. Eldrevet i århundredets første tiår. Muligvis fra 1909 i forbindelse med ejerskifte og modernisering fra 1905. Nedlagt 1957, men allerede 1929 købtes benzinloko fra Vemb. I 1934 og 46 købtes endnu to Vemb-loko. Strømart og spænding kendes ikke.

Litteratur: Der findes en bog om teglværket, og der er teglværksmuseum i vandmøllen.

Værkets loko ligner til forveksling lokoet i Vildmosen? Samme fabrik?Rørdal

Aseaerne havde 500 Volt jævnstrøm og 2 banemotorer á 25 hk. Allerede fra omkring 1900 var der eldrift, men op gennem tiden kenders ikke spændingen.

Banen var til sidst 785 mm. Den førte fra grav til værk, men erstattedes efterhånden af bånd i graven. To Asea-loko til sidst. Står hos IBK. I starten 500 mm. 6 loko fra Siemens anskaffet 1907, 1907, 1909, 1913, 1914 og 1923. 500 Volt jævnstrøm.

De to Asea loko kom i 1961.Vildmosens Fabrikker, Højmark.

Værket lå i Lille Vilmose. Det åbnede 1916 og banen elektrificeredes 1917. Sporvidden var muligvis 500 mm eller 700 mm, da togene fortsatte til Mou bro på Hedeselskabets bane, der også brugtes af Gudumholm Tørveværk. Strømart og spænding ukendt. Et, to eller fire loko. Lokoet ser hjemmelavet ud. Strømaftager af en granrafte! Senere ser det professionelt ud. Ombygget eller nyt? Ligner lokoet fra Skærum. Banen var et par km lang i Højmark regi.Vamdrup.

Kørte i muligvis i 20'erne, men erindres først fra sidst i 30'erne og indtil efter 2. verdenskrig. Nedlagt omkring 1952. Sporvidde formentlig 600 mm. 220 V jævnstrøm. To tipvogne var udstyret med elmotor. Banen førte fra grav øst for stationen, krydsede Sydbanerne og førte i vejviadukt under DSB til støberiet sydvest for stationen. Hed Vamdrup Cementstøberi. KSB gravede også i området.

Litteratur: Guldvangs industribanebog.