Forskellig kørestrøm over Europas Jernbaner

Velkommen til Henning Pedersens jernbane-hjemmeside. Sidens formål er at redegøre for el-togs bevægelsesmuligheder på europæiske jernbaner. Se også dansk kørestrøm.dk, jernbanebilleder, og Artikeldatabase over jernbanetidsskrifter.

 

deutsch - français

I denne tid, hvor Øresundsforbindelsen kommer, er dette emne mere aktuelt end nogen sinde. Der kommer for alvor gang i to-strøms trafikken i Danmark. Danmark har også haft besøg af udenlandske el-tog (RER, Thalys Jernbanen 1/99 s 18-19). Hvilke perspektiver og begrænsninger har strømforskelle for Danmark og Europa? Udover strømforskelle, må der tages hensyn til sporvidde, køretrådshøjde, -ophæng, fritrumsprofil, sikkerhedssystemer, m.m.

Jeg er meget modtagelig for rettelser, tilføjelser og kommentarer på henning@effata.dk.

 

Oversigt over de normalspor-landes strømsystemer på hovedlinjerne:

25 kV 50 Hz ~ Danmark - Luxembourg - Frankrig - Storbritannien - Ungarn - Rumænien - Tjekkiet - Slovakiet - Kroatien - Bosnien & Hercegovina - Jugoslavien - Makedonien - Bulgarien - Grækenland

15 kV 16 2/3 Hz ~ Norge - Sverige - Tyskland - Schweiz - Østrig

3000 V = Belgien - Italien - Slovenien - Polen - Tjekkiet - Slovakiet

1500 V = Danmark,s-tog - Holland - Frankrig - Italien

deutsch - français

 

 

Links

Dansk Jernbane-Klub (djk) .

Jernbanelinks.dk .

De grønne tekster er fra Europæisk-Jernbane-server

Hjemmeside om Berlins kørestrømsforsyning.

Oversigt over mine hjemmesider.

 

Oversigtskort med de forskellige spændinger i køreledninger. ~ betyder vekselstrøm, = betyder jævnstrøm

kortet er baseret på DSB-bladet 4/92 side 8

 

 

I øvrigt

Forskellige strømstyrker (spændinger) er ikke noget problem. DSB bladet 4/92 s 8-9

AEG's flerstrømslokomotiver, og hvordan lokomotiver skifter spænding i fart. eisenbahn magazin 8/98 s 28-32 og eisenbahn magazin 5/89 s 24, 5/92 stk. 38

Sporvidder eisenbahn magazin 1/99 s 8 og 12/98 s 60 - Lok Magazin 5/97 s 86, Haparanda 2/94 s 123-131

 

 

 Verschiedener Fahrstrom über die Eisenbahnen Europas.

Willkommen auf der Eisenbahn-Web-Seite von Henning Pedersen. Ich möchte berichten über die Bewegungsfreiheit für elektrische Züge auf die europäischen Eisenbahnen.

In der heutigen Zeit, als die Öresundsverbindung kommt, ist dieses Thema aktuell. Jetzt fängt der Zweistrom-Verkehr in Dänemark ernsthaft an. Dänemark hat auch einen Besuch von ausländischen elektrischen Zügen  (RER, Thalys) gehabt. Welche Perspektiven und Begrenzungen haben die Unterschiede in Stromspannung und Wechsel-/Gleichstrom für Dänemark und Europa? Ausserdem ist auch die verschiedenen Spurweiten, Höhe des Fahrdrahts, Hängevorrichtung, Profil, Sicherheitssysteme u.a.m.

Ich wünche gern Ihr Anmerkungen, auf henning@effata.dk.

Darlegung über Normalspur-Länders Stromsystemen und ihrer Mehrstroms-Lokomotiven: (auf danich)

25 kV 50 Hz ~ Dänemark - Luxenburg - Frankreich - Großbritanien - Ungaren - Rumänien - Tschechien - Slowakei - Kroatien - Bosnien & Hercegowina - Jugoslawien - Mazedonien - Bulgarien - Griechenland

15 kV 16 2/3 Hz ~ Norwegen - Schweden - Deutschland - Schweiz - Österreich

3000 V = Belgien - Italien - Slovenien - Polen - Tschechien - Slowakei

1500 V = Dänemark,S-Bahn - Holland - Frankreich - Italien

~ Wechselstrom, = Gleichstrom

 

 

 

Différent courant des chemins de fer de l’Europe.

Bienvenu au web-page d’Henning Pedersen. Le web-page a le but de rendre compte des possibilités de flexibilité des trains électriques en Europe.

Aujourd’hui où le service d’Oresund est une réalité, ce thème est très actuel. La circulation de deux-courant au Danemark commence pour de bon. Danemark a eu de la visite des trains électriques ètrangers  (RER, Thalys). Quelles perspectives et limitations existent pour les trains du Danemark et de l’Europe? En outre différent courant, il y a plus écartement des rails, niveau au- et suspension de caténaire, profil de libre, système de sécurité etc.

Compe rendu de chaque pays de courant normal de courant système et leurs locomotives de plus-courant, (en danois):

25 kV 50 Hz ~ Danemark - Luxenbourg - France - Grande-Bretagne - Hongrie - Roumanie - Rep tchèque - Slovaque - Croatie - Bosnie & Herzegovine - Jugoslavie - Macédonie - Bulgarie - Gréce

15 kV 16 2/3 Hz ~ Norvège - Suède - Allemange - Suisse - Autrice

3000 V = Belgique - Italie - Slovénie - Pologne - Rep tchèque - Slovaque

1500 V = Danemark,s-train - Pays-Bas - France - Italie

~ courant alternatif, = courant m continu

 

 

 

~ betyder vekselstrøm, = betyder jævnstrøm

 

Danmark 25 kV 50 Hz ~. S-tog: 1500 V jævnstrøm indx

2362 km normalspor, 242 km elektrificeret med 1500V= og 25 kV 50 Hz ~

Fjerntog: I 1976 besluttede DSB sig for 25 kV 50 Hz ~ . (DSB bladet 4/92 s 8) I 1986 kørte de første Eltog København-Helsingør i ordinær drift. Fjerntogsnettet er elektrificeret på strækningen Helsingør-København-Kastrup-Fredericia-Padborg/Sønderborg. Næste plan er at elektrificere til Århus, men pengene mangler.

Øresund: 12 to-strøms EG lokomotiver modtages løbende (25 kV 50 Hz ~ og 15 kV 16 2/3 Hz ~). Øresundstog, ET, indkøbes i fællesskab med SJ. (25 kV 50 Hz ~ og 15 kV 16 2/3 Hz ~)

S-tog: De jævnstrømsdrevne S-tog begyndte i 1934 i Københavnsområdet. S-togenes jævnstrøms-jernbanenet er i dag bygget op efter Hovedstadsområdets fingerplan: København som håndfladen og Klampenborg, Hillerød, Farum, Frederikssund, Høje-Taastrup, Køge som fingerspidser. Håndfladen er også den allerførste ringbane Hellerup-Vanløse-Solbjerg.

Norge 15 kV 16 2/3 Hz ~ på el-strækninger. indx

4012 km normalspor, 2422 km elektrificeret med 15 kV 16 2/3 Hz ~  750 VDC i Oslo tunnelbane

Aseas lokomotiver i Norge: 15 kV 16 2/3 Hz ~. Märklin Magazin 3/84 s 38-44

EuroSprinteren i Norge og Sverige, okt-nov 94. Den kører kun én spændning. Færget over Trelleborg, og har bla kørt Gøteborg - Oslo. Lok Magazin 2/94 119-122

 

Sverige 15 kV 16 2/3 Hz ~ indx på normalsporede el-strækninger.

9855 km normalspor, 7529 km elektrificeret med 15 kV 16 2/3 Hz ~  750 VDC i Stockholm tunnelbane

Aseas Rc lok: 15 kV 16 2/3 Hz ~. Märklin Magazin 3/84 s 38-44 Eurosprinteren: se Norge

SJ ombygger nogle af sine X2000 tog til to-strømsdrift. Øresundstog (X31) indkøbes i fællesskab med DSB.

 

Tyskland 15 kV 16 2/3 Hz ~ indx Visse højhastighedsstrækninger forberedt til 25 kV.

38384 km normalspor, 18652 km elektrificeret med 15 kV 16.7 Hz ~, 25 kV 50 Hz ~ og 600V=

Skal Tyskland ændre fra 15 kV 16 2/3 Hz til 25 kV 50 Hz ~ ? Lok magz 1/96 s 125

Nej det er for omstændigt. Tyskland havde allerede ved århundredes begyndelse mange baner med 15 kV 16 2/3 Hz i Bayeren og andre steder, som manglede at blive forbundede. Dog passer 50 hz bedre til det offentlige net. Men det er for uoveruskueligt med de mange togombygninger, banegårde ændres til to strømsdrift, isolatorere udskiftes, større frirum til køretråd. Pressen har skrevet en del om De Tyske Baner, hvorfor de ikke ændrer? I Ungaren har man faktisk ændret fra 15 kV 16 2/3 Hz til 25 kV 50 Hz. Østlandende har været glade for det fordi tidl Sovjet har gået foran, ligelede Polen med dens Jævnstrøm. Frankrig har gået foran med 25 kV 50 Hz. Lok magz 3/96 s 50-55

BR 180: 15 kV ~ og 3 kV = kører til Tjekkiet, BR 181-1: med forskellige strømaftagere - kører til Frankrig, BR 181-2: 15 kV 16 2/3 Hz og 25 kV 50 Hz ~ kører til Frankrig og Luxenborg, Europa-lokomotivet BR 184: 15 kV 16 2/3 Hz og 25 kV 50 Hz ~ og 1,5 og 3 kV = kører til Frankrig, Belgien, Holland, Italien. DB-fahrzuge, Gera Mond s 54-59. Märklin Magazin 2/98 s 90-93.

ICE 2: BR 405 har 15 kV 16 2/3 Hz og 25 kV 50 Hz ~ og 1,5 kV = (til Frankrig og Holland). BR 406 har derudover 3 kV = (Belgien, Italien, Polen og Cd) eisenbahn magazin 12/98 s 21

ICE 3: to og fire-strømstog. Chemins de Fer 99/2 s 17

S-TOGENE i Hamborg fra 01. Oktober 1907 til 22. Maj 1955: 6300 Volt ~ 25 Hz fra luftledninger.
Fra 12.december 1939 til i dag kører den S-togene i Hamborg med 1200 Volt = fra tredje skinne.
I Berlin kører den S-togene med 750 Volt = fra tredie skinne (siden 1924).

DB cargo: Serie 185, til international godstrafik. 450 to-systemlok (15 kV 16 2/3 Hz og 25 kV 50 Hz ~) 50 fire-systemlok (også 1,5 og 3 kV=) Den har fire strømaftagere på taget. eisenbahn magazin 12/98 s 16 I denne forbindelse nævnes Danmark også. eisenb mgz 8/98 s 6 Udførlig artikel i Eisenbahn magazin 12/2000 s 30

Den nye 128 001 kører både 15 kV 16 2/3 Hz og 25 kV 50 Hz ~. Et stykke i Harzen er med 25 kV 50 Hz ~. Lok Magazin 4/98 s 111

Militærbanen Zinnowitz - Peenemünde på ø Usedom kørte fra 15/4 1943 indtil 21/4 1946 med 1200 V= på køreledninger. Som kørende materiel blev 15 S-tog fra Berlin anvendt, hvilket blev fra løbende serieleverance med BR 167 udtaget og for drift på Militærbanen ombygget. Efter nedlæggelse med elektriske drift på Militærbanen på 21/4 1946 blev togene fra den sovjetiske hær mod USSR medtaget og anvendt i Reval / Tallinn, Moskva og Kiev. I 1952 blev den togene fra USSR mod Berlin tilbagegivet og til ordinære S-tog BR 167 ombygget. I Berlin har den været i drift indtil slutningen med gamle S-tog indtil 2/11 2003. Tidligere Militærbane Zinnowitz - Peenemünde bliver i dag drevet fra DBs datterselskab Usedomer Bäderbahn UBB med Dieseltogsæt GTW 2/6 BR 646 fra Schweizer Leverandør Stadler.

 

Schweiz 15 kV 16 2/3 Hz ~ indx Over det meste af landet. O C har 700 V = Kilde: Lokomotiven der Schweiz, Orell Füssli Verlag.

2919 km normalspor, 2903 km elektrificeret med 15 kV 16 2/3 Hz ~ en mindre del med 1500V= Samt private selskaber

RABe- firesystemtog, som har kørt siden 1961. Det har kørt i Schweitz, Italien, Frankrig, Luxenborg, Belgien. eisenbahn magazin 9/99 s 12

Chur-Arosabanen og øvrige RhB-vekselstrømsbaner: 11 kV~ Today's Railways no. 50

Cisalpino-toget, et fællestog mellem med Schweiz og Italien. 15 kV ~ og 3 kV =. Lok Magazin 2/98 s 102

 

Østrig 15 kV 16 2/3 Hz ~ og 50 Hz ~ indx - Kilde: ÖBB Handbuch, Bohmann Verlag, side 106.

5624 km normalspor, 3385 km elektrificeret med 15 kV 16 2/3 Hz ~

1146-001 og 002 kører Wien - Budapest. Ungarn har 25 kV 50 Hz ~. eisenbahn magazin 3/99 s 13 "Taurus Lok" serie 1116, 25 lok er til 15 kV 16 2/3 Hz og 25 kV ~, til kørsel i Ungarn, Tjekkiet, Frankrig og Slovakiet. Til godstrafik men også lidt persontrafik. eisenbahn magazin 8/99 s 12

 

Storbritanien

25 kV 50Hz ~ og 750V= indx

31932 km normalspor, 4529 km elektrificeret med 25 kV 50Hz ~ og 750V= tredje skinnel

750 V= tredjeskinnedrift syd for London. 25 kV 50 Hz alm luftledninger nord for London. Janes world railways 98 s 334

Mindre fritrumsprofil i Storbritanien.

Eurostar kører Paris-London og Bryssel-London. Tager 25 kV 50 Hz ~ i Frankrig og i tunellen, 750 V= fra 3.skinne i England og 3000 V = i Belgien. Køretrådshøjden er højere i Tunellen. Derudover kører der de særlige Biltog til tunellen, og eksterne godslokomotiver.

 

Holland 1500 V jævnstrøm indx Kilde: Benelux lokomoiver og driftsvogne, Frank Steenvals förlag.

2765 km normalspor, 1999 km elektrificeret med 1500V=

Ny gods strækning påregnes med 25 kV 50 Hz ~. eisenb mgz 8/98 s 6 NS' nye dobbeldækkertog kan også udbygges til 25 kV eisenbahn magazin 5/99 s 13

Holland ændrer sit jævnstrømsnet løbendemed 25 kV 50 Hz ~ Lok Magazin 3/98 s 102

 

Belgien 3000 V jævnstrøm. indx Benelux lokomoiver og driftsvogne, Frank Steenvals förlag.

3648 km normalspor, 2313 km elektrificeret med 3000V=

Firesystem lok serie 16, kører til Tyskland, Holland, Luxenborg, Frankrig. Märklin Magazin 3/96 s 74

Belgien og Luxenborg har 80 to-system lok, og får flere. Den omtalte hedder 1301. De kører på 25 kV 50 Hz ~ og 3 kV =. eisenbahn magazin 5/98 s 13

Thalys: i fællesskab med Tyskland, Holland og Frankrig. Kører på 15 kV 16 2/3 Hz og 25 kV 50 Hz ~ og 1,5 og 3 kV =. Jernbanen 1/99 s 18-19 Eurostar beskrives under Storbritanien

 

Luxenborg 25 kV 50 Hz ~. indx

271 km normalspor, 201 km elektrificeret med 25 kV 50 Hz ~ og 19 km elektrificeret med 3000V=

I 1956 vedtog CFL at indføre eldrift. Først strækningerne mod Frankrig (samme spænding) og Belgien, senere mod Tyskland. Lokomotiverne leveret af Frankrig. De hedder CFL BB 36xx. "Eisenbahnen in Luxenburg" (side 523) af Ed Federmeyer. Eisenbahn-Kurier forlaget 1984

 

Frankrig 25 kV 50 Hz ~ og 1500 V jævnstrøm. indx

34449 km normalspor, 5850 km elektrificeret med 1500V= og 6645 km med 25 kV 50 Hz ~

Frankrig havde fra begyndelsen kun 1500 V=.

I Chemins de Fer nr 393 1988 side 267 vises et meget tydeligt Frankrigskort med jernbanernes forskellige spændning. Dette er groft gengivet i denne web-sides Europakort. Vest, nord og øst for Paris er alt 25 kV 50 Hz ~. Syd for Paris er det blandet, medens det i Sydfrankrig kun er 1500 V=.

I bogen "The railways of France, 1959" side 34 vises det tydeligt at der nord for Paris hen til Strasbourg og enkelte strækninger op mod Tyskland, havde 25 kV 50 Hz. Nogle af disse strækninger var vist nok med den tyske spændning. Resten af Frankrig, dvs syd for Paris, havde på det tidspunkt 1500 V=. Frankrig konverterer vidst nok løbende nettet til 25 kV 50 Hz.

TGV-togene med 25.000 Volt ~, 50 Hz fra luftledninger.

Paris-trafikken er 25 kV. Chemins de Fer 99/2 s 21
RER-togene i Paris kører med 1500 Volt = fra luftledninger, ligesom S-togene i København.

Franske prøvestrækninger med forskellig spænding og sporvidde. Chemins de Fer 99/3 s 36

Bestelling af BB 27 000. 90 lok med 25 kV 50 Hz ~ og 1,5 kV =. 20 lok med yderligere 15 kV. 10 med 3 kV = som fjerde system. eisenbahn magazin 10/98 s 12

3-system gods-lokomotiver BB 36 000. Til kørsel i Frankrig, Belgien (3000 v =) og Italien (1500 v =). eisenbahn magazin 5/99 s 14, Lok Magazin 3/98 s 100

SNCF 26 000 er to-system lok (1.5 kV= & 25 kV 50 Hz). I 1960’erne var der dog BB 26001 & 2 som blev omlitreret til BB 30 001 & 2 til strækningen Paris-Bruxelles/Liège. Og disse er 3-system lok. (De to systemer fra SNCF og det tredje 3 kV=) Pierre Bombois

Eurostar beskrives under Storbritanien, Thalys beskrives under Belgien.

 

Italien 3000 og 1500 V jævnstrøm, 25 kV 50 Hz ~ indx

15 982 km normalspor, 9073 km elektrificeret med 3000V=

Nyeste højhastighedsstrækninger er med 25 kV 50 Hz. Janes world railways 98 s 262 

Projekteret tre-systemlok til FS: 1,5 og 3 kV = og 15 kV 16 2/3 Hz ~ Lok Magazin 6/94 s 524-525

Mest 3000 v =. ETR 500, højhastighedstog til 3 kV= og 25 kV 50 Hz ~, sidste til Italienske Højhastighedsstrækninger og til kørsel i Frankrig. eisenbahn magazin 12/98 s 13

 

Polen 3000 V jævnstrøm indx

23 249 km normalspor, 11 393 km elektrificeret med 3000V=

Otte EU 43 to-systemlokomotiver leveres i øjeblikket. 3 kV= og 15 kV 16 2/3 Hz ~. Til trafik til Tyskland. eisenbahn magazin 10/99 s 12

 

Ungaren 25 kV 50 Hz ~. eisenbahn magazin 3/99 s 13 indx

7183 km normalspor, 2267 km elektrificeret med 25 kV 50 Hz ~
35 km bredspor (1520mm), ikke elektrificeret

I Ungarn har man faktisk ændret fra 15 kV 50 Hz til 25 kV 50 Hz. Lok magz 3/96 s 50-55 Ændrede den gamle 16 kV~ fra 1933. Märklin Magazin 5/96 s 70, bog om ungarske lok af Mihael Kubinsky

 

Rumænien 25 kV 50 Hz ~ indx

10893 km normalspor, 3723 km elektrificeret med 25 kV 50 Hz ~
45 km bredspor (1524mm), ikke elektrificeret

Artiklen i Jernbanen 3/97 s 94-98 indeholder ikke noget om eldrift.

 

Tjekkiet 25 kV 50 Hz ~ og 3000 V jævnstrøm eisenb mgz 8/98 s 6 indx

9356 km normalspor, 1607 km elektrificeret med 3000 V=, 985 km med 25 kV 50 Hz ~ og 44 km med 1500V=

Det nordlige har 3 kV =, medens det sydlige er med 25 kV 50 Hz. Skillestederne er Kutná-Hora, Králuv-Dvur, Nedakonice, Benesov og Nezamyslice. Janes world railways 98 s 95 

 

Slovakiet 25 kV 50 Hz ~ (syd), 3000 V jævnstrøm (nord). indx eisenbahn magazin 7/98 s 44

3507 km normalspor, 735 km elektrificeret med 3000V= og 707 km med 25 kV 50 Hz ~
106 km bredspor (1524mm), alt elektrificeret med 3000V=

3 kV = Púchov-Zilina-Kosice-Cierna nad Tisou. Resten af elektrificeret normalspor er 25 kV 50 Hz. Elektrificering i gang på Surany-Levice-Zvolen.( 25 kV 50 Hz) Janes world railways 98 s 262 

 

Slovenien 3000 V jævnstrøm indx DSB bladet 8/91 s 22-23

1201 km normalspor, 489 km elektrificeret med 3000V=, 7 km med 15 kV 16.7 Hz ~ og 3 km med 25 kV 50 Hz ~

 

Kroatien 25 kV 50 Hz ~ og 3000 V jævnstrøm indx DSB bladet 8/91 s 22-23

2699 km normalspor, 135 km elektrificeret med 3000V= og 825 km med 25 kV 50 Hz ~

 

Bosnien & Hercegovina 25 kV 50 Hz ~ indx DSB bladet 8/91 s 22-23

1200 km normalspor (724 km i brug), 93 km elektrificeret med 25 kV 50 Hz ~

 

Jugoslavien 25 kV 50 Hz ~ indx DSB bladet 8/91 s 22-23

4656 km normalspor, 1341 km elektrificeret med 25 kV 50 Hz ~

Svenske dioden lok i Jugoslavien: 25 kV 50 Hz ~. Märklin Magazin 3/84 s 38-44

 

Makedonien 25 kV 50 Hz ~ indx DSB bladet 8/91 s 22-23

699 km normalspor, 232 km elektrificeret med 25 kV 50 Hz ~

 

Bulgarien 25 kV 50 Hz ~ indx

4049 km normalspor, 2650 km elektrificeret med 25 kV 50 Hz ~

 

Grækenland 25 kV 50 Hz ~ indx

1565 km normalspor, 76 km elektrificeret med 25 kV 50 Hz ~
892 km smalspor (1000mm), ikke elektrificeret

Grækenland elektrificerer for første gang, det er strækningen Piræus-Athen-Tessaloniki-Makedonien. Start i 2001. Lok Magazin 5/97 s 86 og 3/98 s 100